logo

Het ontstaan van 4Dental

In 2005 is 4Dental Tandtechniek opgericht door het samengaan van vier gerenommeerde tandtechnische laboratoria. Door deze fusie is destijds de grootste tandtechnische onderneming van Nederland ontstaan. Het streven van 4Dental is en was te blijven werken vanuit de bestaande laboratoria en enkele nieuwe servicepunten. Uw vertrouwde contactpersonen binnen het laboratorium staan ervoor garant dat aan uw verwachtingen wordt voldaan. De kennisoverdracht tussen onze laboratoria maakt het mogelijk het kwaliteitsniveau en de dienstverlening naar de tandarts en de patiënt verder te verbeteren.

Waarom fuseren?

Technologische ontwikkelingen en specialisaties in de tandheelkunde gaan steeds verder. Om hierop steeds gepaste antwoorden te hebben, dient het tandtechnische laboratorium niet langer uitsluitend een producent van tandtechnische producten te zijn. Zij moet een partner zijn in het aanbieden van oplossingen op maat.

In veel beroepen vindt er een verschuiving plaats van veelal kleine werkplaatsen naar grotere, professionelere ondernemingen. De tandtechniek is hierop geen uitzondering.

Innovatie producten door automatisering

Tandtechniek wordt steeds meer een combinatie van ambacht en automatisering. De verwachting is dat cadcam technieken meer handelingen van tandtechnici gaan overnemen. Moderne technieken vergen steeds grotere investeringen. Door zijn volume is 4Dental in staat gebleken hierin te investeren en nu zes jaar later beschikt 4Dental Tandtechniek over 2 freescentra met meerdere freesmachines. Nieuwe producten als de BruxZir® kroon en de IPS e.max® kroon worden hiermee mogelijk gemaakt.

Door het samengaan van laboratoria is 4Dental dus in staat een breder assortiment van producten aan te bieden. Vanwege onze geografische spreiding staan we ook letterlijk dichter bij onze klanten en zijn we in staat snel te reageren.

4Dental wil haar ambachtelijke kwaliteit blijven bieden door de professionaliteit van een grootte organisatie te benutten. 4Dental is uw partner voor de toekomst!

Lees meer over het ontstaan van 4Dental Tandtechniek in onze 1e uitgave van de imago brochure.

Klik hier voor onze nieuwste imago brochure.