logo

Tarieven

Het afgeven van een prijslijst is niet eenvoudig omdat elke patiënt en elke situatie uniek is. Daarom kunnen wij u alleen na het beoordelen van uw kaak en het opstellen van een behandelplan een begroting geven. Wel is er een aantal richtlijnen. De kosten voor het maken van een volledige prothese (dus wanneer u geen eigen tanden of kiezen meer heeft) worden in de basisverzekering meestal voor 75 procent vergoed. De eigen bijdrage voor de resterende 25 procent varieert tussen de 175 en 300 euro. Bent u voor tandheelkunde aanvullend verzekerd dan kan de eigen bijdrage zelfs nog lager uitvallen.
Voor partiële protheses, frameprothese en implantaatprotheses gelden geheel andere richtlijnen. De kosten hiervan zijn mede afhankelijk van de behandeling en van de wijze waarop u verzekerd bent. Reparaties worden in bijna alle gevallen volledig door uw zorgverzekeraar vergoed.

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de exacte voor u geldende vergoedingen.