logo

Tandprothetiek, uitbesteden of zelf doen?

Taakspecialisatie en doorverwijzen van patiënten heeft binnen de tandheelkunde een flinke vlucht genomen. 4Dental Tandtechniek speelt hierop in door overal één of meerdere behandelkamers in te richten. Ook is er op iedere locatie minimaal 1 behandelaar (Klinisch Prothese Technicus) werkzaam om uw patiënten van dienst te zijn.

De nadruk ligt op “uw” patiënten. Binnen het 4Dental concept willen wij ervoor zorgen dat relaties niet verloren gaan. Wij nemen u een stuk zorg uit handen, door de volledige tandprothetische behandeling (incl. nazorg) te realiseren op basis van no-cure no-pay. Pas aan het einde van het behandeltraject, wanneer uw patiënt voor 100% tevreden is, ontvangt u de rekening.

Optimalisering van uw bedrijfsvoering!

Uw relatie met de patiënt blijft bestaan. Dit komt ook tot uitdrukking in financiële zin. Het doorverwijzen van patiënten die in aanmerking komen voor een tandprothetische voorziening bespaart u tijdrovende zittingen, waardoor u meer tijd kunt besteden aan andere behandelingen. Voor de door ons uitgevoerde behandelingen brengen wij een nader te bepalen percentage van het UPT* tarief in rekening. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Op de factuur treft u een gespecificeerd overzicht aan van de gebruikte UPT codes. Op basis hiervan kunt u eenvoudig de eindfactuur opmaken. Uit uw naam ontvangt uw patiënt de factuur. Deze factuur bestaat uit: de techniekkosten en de behandelkosten (100% UPT tarief). Dit is tevens het moment waarop u een afspraak maakt voor de eindcontrole.

Richting de patiënt blijft u verantwoordelijk voor de behandeling en de financiële afwikkeling. Wij nemen echter een groot deel van uw taken uit handen. Gemiddeld zes weken na het plaatsen van de tandheelkundige voorziening wordt bij uw patiënt de eindcontrole uitgevoerd.

* (Uniforme Particuliere Tarief)