logo

Succesvolle combinatie van esthetiek en sterkte

Het lithium disilicate glaskeramiek (LS2) van IPS e.max® CAD, laat zien dat esthetiek en sterkte succesvol worden gecombineerd. Het keramische materiaal levert zeer fraaie esthetische resultaten op, terwijl het 2 tot 3 keer sterker is dan andere glaskeramieken.
De kans op chipping wordt hierdoor aanzienlijk gereduceerd.

IPS e.max® CAD

De IPS e.max® CAD is de volgende stap in de generatie van moderne tandtechniek. Deze kroon wordt ook wel “Blue Crown” genoemd. Dit komt voort uit het feit dat het lithium disilicate glaskeramiek blauw van kleur is voor het kristalliseren.

Toepassingen

De IPS e.max® CAD is te gebruiken in combinatie met de digitale mondscanner. Deze kroon is bijzonder geschikt voor solitaire restauraties en toepasbaar op implantaten.

Preparatie

Voor de IPS e.max® CAD kroon dient u het element te prepareren met een afgeronde schouder van minimaal 1 mm.

Afdrukmethode

De IPS e.max® CAD is een kroon die met behulp van CAD-CAM technologie tot stand komt. Indien u over een mondscanner beschikt, kunt u digitale data rechtstreeks naar 4Dental verzenden. Uiteraard kunt u ook conventioneel afdrukken; in het laboratorium worden dan de uitgegoten gipsmodellen gescand.

Kleur bepalen

Naast de afdruk is een correcte kleurbepaling met de ‘IPS Natural Die Material kleurstaal’ van het element én stomp noodzakelijk. Met deze kleurring wordt alleen de stompkleur bepaald. De kleur van de kroon wordt met een normale kleurring bepaald. Dit is belangrijk om uiteindelijk de juiste kleur als eindresultaat te krijgen. Door de translucentie van het lithium disilicaat glaskeramiek is de stompkleur
heel belangrijk en beïnvloedt zeer het eindresultaat.

Techniekfase

Met design software wordt de IPS e.max® CAD digitaal ontworpen, waarna deze wordt gefreesd uit keramiek blokjes. De tandtechnicus geeft de kroon zijn uiteindelijke glans, kleur, translucentie en helderheid. Het eindresultaat is een fraaie esthetische kroon met een uitzonderlijke sterkte en 5 jaar garantie.

Bevestiging

De IPS e.max® CAD geeft u flexibiliteit. Kronen kunnen zowel adhesief, als conventioneel gecementeerd worden. Wij adviseren adhesief plaatsen.